Hồ Chí Minh

Apave Việt Nam

Là thành viên của Apave International - Apave Group, từ năm 1997, Apave châu Á - Thái Bình Dương đã cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro trên khắp Việt Nam và các quốc gia khác. Apave châu Á - Thái Bình Dương cung cấp các dịch vụ kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, từ các cơ sở sản xuất về điện, cơ khí, hóa chất, dầu khí, chế biến thực phẩm đến các cơ sở và tổ chức dịch vụ như bệnh viện, văn phòng, khách sạn, tòa nhà cao tầng, cửa hàng bán lẻ...