""

Bayer Việt Nam Bình Dương

Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc Tập đoàn Bayer và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 với hai cơ sở nhà máy hiện đại tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương và hai văn phòng chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
Bộ phận Dược phẩm tập trung vào các sản phẩm theo toa, đặc biệt là cho tim mạch và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, các tác nhân tương phản trong chẩn đoán hình ảnh và điều trị đặc biệt trong các lĩnh vực ung thư, huyết học và nhãn khoa.
Bộ phận Sức khỏe Người tiêu dùng tiếp thị chủ yếu là các loại sản phẩm không theo toa, còn được gọi là các sản phẩm không kê đơn (OTC).
Bộ phận Khoa học Cây trồng tại Việt Nam cung cấp thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu để bảo vệ cây trồng cùng với lúa lai, giải pháp hạt giống rau và thuốc trừ sâu phi cây trồng.
Apave được giao nhiệm vụ cung cấp tư vấn để nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường.
""
""

Mô tả dự án :

  • Tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • 9 tháng

 

Khách hàng : Công ty TNHH Bayer Việt Nam

 

Nhiệm vụ:

  • Tư vấn quản lý về hệ thống và quản lý chất lượng

Tài liệu tham khảo của chúng tôi