""

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Coca Cola Việt Nam

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca Cola Việt Nam có trụ sở tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam và là một bộ phận của Ngành Sản Xuất Thực Phẩm. Apave được ủy nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn để thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001, OHSAS 18001.
""
""

Mô tả dự án :

  • Tham khảo ý kiến để thiết lập hệ thống quản lý an toàn và chất lượng và an toàn lao động tích hợp theo ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007
  • 2010, 2011, 2013

 

Khách hàng: Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam

 

Nhiệm vụ:

  • Tư vấn quản lý về quản lý hệ thống và chất lượng

Tài liệu tham khảo của chúng tôi