""

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 Cẩm Phả

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương-2 (MD2) công suất 1.240MW được xây dựng tại tỉnh Quảng Ninh bởi Công ty TNHH Điện lực AES-VCM Mông Dương. Được xây dựng theo hình thức xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT), nhà máy điện bao gồm hai tổ máy phát điện có tổng công suất 620MW mỗi đơn vị.
Mong Duong-2 là dự án BOT đốt than đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam và cũng là dự án điện khu vực tư nhân lớn nhất được thực hiện trong cả nước.
Apave được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ giám sát sơn cho đường ống và bể chứa, dịch vụ NDT, kiểm tra dịch vụ cho hệ thống đường ống áp suất cao và kiểm tra nâng.
""
""

Mô tả dự án :

  • 2 Tổ máy * 621 MW = 1242 MW
  • Từ năm 2016 đến năm 2020

 

Khách hàng : Công ty TNHH AES Mông Dương

 

Nhiệm vụ:

  • Cung cấp dịch vụ giám sát sơn cho đường ống và bể NACE cấp 2
  • Cung cấp dịch vụ NDT
  • Cung cấp dịch vụ kiểm tra hệ thống đường ống áp suất cao
  • Cung cấp kiểm tra nâng bằng cách sử dụng Rope Access

Tài liệu tham khảo của chúng tôi