""

Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc tại An Giang

Dự án “Nhà máy Gạo Hạnh Phúc” là dự án được đầu tư xây dựng với quy mô lớn nhất Châu Á, có diện tích 161.000m2 đặt tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có công suất sấy đạt 4.800 tấn lúa tươi/ngày, hệ thống 80 silo chứa lúa (bảo ôn) 240.000 tấn; công suất xay xát chế biến 1.600 tấn/ngày (lúa khô), nâng tổng công suất gạo thành phẩm đạt 1.000 tấn/ngày.
""
""

Mô tả dự án :

  • 1.600 tấn/ngày (gạo khô), GFA: 88.636m2
  • Từ tháng 12 năm 2019 đến năm 20223

 

Khách hàng : Công ty Cổ phần Gạo Hạnh Phúc 

 

Nhiệm vụ:

  • Tư vấn quản lý dự án
  • Tư vấn giám sát

Tài liệu tham khảo của chúng tôi