""

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

NSRP Complex nằm cách thủ đô Hà Nội 260km trong Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong những tỉnh lớn nhất Việt Nam. Ước tính tổng chi phí đầu tư của Dự án NSRP là khoảng 9 tỷ USD, trong đó đóng góp tài trợ khoảng 4 tỷ USD. Nhà máy lọc dầu có công suất xử lý 200.000 thùng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait mỗi ngày (tương đương 10 triệu tấn mỗi năm). Loại nhiên liệu chiếm phần lớn nhất của sản phẩm là dầu diesel cao cấp (2.204 kt / năm).
Apave được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ NDT và kiểm tra vật liệu trên khu công nghiệp rất lớn này.
""
""

Mô tả dự án :

  • 200.000 thùng/ngày; 10 triệu tấn dầu thô/năm - Sản phẩm: Polypropylene, Khí dầu mỏ hóa lỏng, Xăng, Dầu hỏa & Jet A1, Dầu diesel, Dầu nhiên liệu, Paraxylene, Benzen, Lưu huỳnh
  • Từ năm 2014 đến 2017

 

Khách hàng : JGCS CONSORTIUM

 

Nhiệm vụ:

  • Các dịch vụ NDT như: RT, UT, MT, PT, PAUT
  • Kiểm tra vật liệu bởi HT, PMI

Tài liệu tham khảo của chúng tôi