""

Vietsovpetro Vũng Tàu

Vietsovpetro được thành lập ngày 19/6/1981 theo các Hiệp định liên Chính phủ ký kết S.R Việt Nam và Liên Xô năm 1981, nhằm hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Từ năm 1993, Liên bang Nga đã tiếp quản các quyền và trách nhiệm của Ủy ban Nga tại Vietsovpetro. Vietsovpetro hiện đang hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa S.R. Việt Nam và Liên bang Nga được ký kết vào ngày 27 tháng 12 năm 2010 để tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.
Apave được giao nhiệm vụ cung cấp tư vấn để thiết lập, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và 5S.
""
""

Mô tả dự án :

  • Tư vấn thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và 5S
  • Từ năm 2006 đến nay

 

Khách hàng : Liên doanh Vietsovpetro

 

Nhiệm vụ:

  • Tư vấn quản lý về hệ thống và quản lý chất lượng

Tài liệu tham khảo của chúng tôi