5 ngành nghề của chúng tôi bổ sung lẫn nhau

Kiểm định

Inspection

Kiểm soát độ tin cậy của công tác lắp đặt và tuân thủ tiêu chuẩn

(theo quy định hay không) các địa điểm công nghiệp, cơ sở hạ tầng, tòa nhà, thiết bị và dây chuyền.

Thử nghiệm & Đo lường

Essai

ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM với các kỹ thuật tiên tiến để đánh giá tình huống : lấy mẫu và đo lường môi trường, thử nghiệm vật liệu và các sản phẩm trong môi trường công nghiệp và môi trường hạn chế.

Đào tạo

Formation

ĐÀO TẠO về độ an toàn và phát triển các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho công việc của bạn
Đào tạo nghề với các khóa học đủ điều kiện
Sự kết hợp giữa sư phạm và kỹ thuật số để cho một cách tiếp cận đa dạng và cá nhân hóa

Chứng nhận & Nhãn hiệu

Certification

CHỨNG NHẬN để khách hàng và khách hàng của khách hàng yên tâm

Chứng nhận hệ thống quản lý

Chứng nhận về con người hoặc kỹ năng

Chứng nhận sản phẩm và dịch vụ

Gắn nhãn hiệu và tạo nhãn hiệu theo yêu cầu của khách hàng

Tư vấn & Hỗ trợ kỹ thuật

Conseil

ĐƯỢC HỖ TRỢ để  cải thiện sức khỏe / an toàn của con người và tài sản, bảo vệ môi trường và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở và thiết bị của bạn