Un técnico de trabajos verticales realiza los controles reglamentarios

Apave, một lịch sử đáng tin cậy từ cách đây 150 năm

Lịch sử của Apave gắn liền với lịch sử của sự phát triển.

 

Trong hơn 150 năm qua, Apave đã đồng hành cùng những sự thay đổi và cách mạng công nghệ lớn bằng cách phát triển chuyên môn để đảm bảo an toàn cho con người, hàng hóa công nghiệp và môi trường.

 

Sự an toàn là nền tảng của mọi sự tiến bộ: không có sự an toàn thì không thể có sự tiến bộ công nghiệp, con người, môi trường hoặc kỹ thuật số. Đây là lịch sử và sứ mệnh của chúng tôi.

Trong hơn 150 năm qua

phục vụ công tác an ninh/an toàn

Đã có hơn 150 năm lịch sử giữa bức ảnh của nhà công nghiệp Ernest Zuber, phó chủ tịch của SIM (Tập đoàn công nghiệp Mulhouse) người mà đã sáng lập ra Tập đoàn Apave vào năm 1867 và Giám đốc trẻ của đơn vị khai thác Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Lịch sử của chúng tôi, nhưng cũng là của các bạn. Bởi vì 150 năm này minh họa cho những tiến bộ kỹ thuật đã đạt được, những rủi ro liên quan, và những nỗ lực mà Apave đã thực hiện để xác định và giúp các công ty và cộng đồng làm chủ chúng.

Trong nửa sau của thế kỷ 19, những động cơ hơi nước đầu tiên đã gây ra nhiều vụ tai nạn trong các nhà máy.

Do đó, người sáng lập của chúng tôi đã quyết định cùng với các nhà công nghiệp khác thành lập Hiệp hội chủ sở hữu các thiết bị hơi nước khu vực Alsace. Mục tiêu của Hiệp hội: tăng cường độ an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ và tiết kiệm năng lượng.
Đó là lịch sử về niềm tin được xây dựng từ những ngày đầu của cuộc cách mạng công nghiệp cho đến khi có sự tham gia của Tập đoàn Apave ngày nay.
Một lịch sử niềm tin giữa Tập đoàn Apave và hàng trăm nghìn khách hàng tại Pháp và trên toàn thế giới.

Gustave Eiffel đã chọn Tập đoàn Apave để tham gia vào dự án tháp Eiffel

Kể từ năm 1867

Cuộc cách mạng đầu tiên chứng kiến sự ra đời của cơ khí hóa và các thiết bị chạy bằng hơi nước. Cùng với sự tiến bộ, nó mang lại nhiều biến động trong công việc của con người và việc tổ chức các dự án. Các rủi ro mới xuất hiện.

Vào ngày 10 tháng 4 năm 1867, Phó Chủ tịch của Tập đoàn Công nghiệp Mulhouse, Enerst Zuber đã làm việc cùng với các nhà công nghiệp khác của vùng Alsace, Baloise và Wurtemberg để cải thiện độ an toàn cho các nhân viên.  Từ sự hợp tác hiệu quả này, Hiệp hội chủ sở hữu các thiết bị hơi nước vùng Alsace đã ra đời.

Ở vùng đồng bằng Alsace, ngành công nghiệp dệt, theo đó là sự hoàn thiện và cơ khí đã chứng kiến các kỹ sư của chúng tôi làm việc lần đầu.

 

Những nhà sáng lập của Tập đoàn Apave dự định sử dụng tất cả các nguồn lực của tiến bộ kỹ thuật để làm cho các nhà máy của họ an toàn hơn và cũng tiết kiệm năng lượng hơn.

Với sự ra đời của điện,

Tập đoàn Apave mở rộng các lĩnh vực hoạt động của mình 


Vì vậy, trung thành với câu châm ngôn của nhà sáng lập "sự tiến bộ chỉ có giá trị nếu nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người", các kỹ sư và kỹ thuật viên của tập đoàn Apave đã góp phần đưa nước Pháp tiến vào kỷ nguyên hiện đại, bằng cách nâng cao sự an toàn cho con người và tài sản. Qua nhiều năm, hiệp hội đầu tiên đã khai sinh ra hàng chục hiệp hội khác trên khắp nước Pháp. Sau đó chúng dần được tập hợp lại cho đến bây giờ để tạo thành một tập đoàn thống nhất.

Từ năm 1945" ba mươi năm vinh quang" của sự phát triển công nghiệp của nước Pháp đã chứng kiến sự xuất hiện hoặc gia tăng của các nhóm rủi ro khác, trong nhiều lĩnh vực như: vận tải, năng lượng hạt nhân hoặc điện tử. Tập đoàn Apave tiếp xúc thường xuyên với thực tại của các ngành công nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ và những cách thức và phương pháp để phòng chống nó.

Sự tiến bộ chỉ có giá trị nếu nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Ernest Zuber
NHÀ SÁNG LẬP CỦA TẬP ĐOÀN APAVE

Một lịch sử về sự tin tưởng

trong hơn 150 năm qua

Những nhân viên nam, nữ của Tập đoàn Apave làm việc không biết mệt mỏi để đảm bảo rằng những sự phát triển lớn của thời đại chúng ta, như số hóa, phát triển bền vững hoặc quốc tế hóa được đi kèm với hiệu suất và sự an toàn.  
Khách hàng có thể tin tưởng vào cam kết của chúng tôi dành cho họ. Để họ có thể thực hiện công việc của mình một cách an toàn và hiệu quả.