Extincteurs

Những số liệu quan trọng của Tập đoàn Apave

Các số liệu Quan trọng

989 Triệu € là  doanh thu của năm 2021

 

12 650 nhân viên

 

130 chi nhánh tại Pháp

 

170 trung tâm đào tạo tại Pháp và ở nước ngoài

 

18 trung tâm thử nghiệm công nghiệp

 

Hiện diện tại hơn 45 quốc gia bao gồm cả Châu  u, Châu Phi, Trung Đông, Ấn độ dương và Châu Á