nhà máy với một linh kiện điện tử trong nền

Nhu cầu của bạn

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên khắp Việt Nam. Có mặt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm tra quy định và phi quy định, chứng nhận, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ và thử nghiệm không phá hủy. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!