Huấn luyện viên Apave giải thích cho một thực tập sinh

Đào tạo

Đào tạo là một trụ cột cơ bản liên quan đến việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người, tài sản và cơ sở vật chất của bạn. Cho dù bạn đang cố gắng đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý về an toàn trong lĩnh vực của mình hay phát triển các kỹ năng và năng lực của đội ngũ để tránh rủi ro hàng ngày, thì việc đào tạo có thể cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện sức khỏe và nhu cầu an toàn của bạn. Bất kể loại hình đào tạo nào bạn yêu cầu, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng phát triển các chương trình đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và nhóm của bạn.
Tập đoàn Apave đã dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo an toàn và sức khỏe trong hơn 150 năm, và các đội ngũ sở tại của chúng tôi đảm bảo kinh nghiệm và chuyên môn lâu năm tại Việt Nam.

Apave đã thiết kế các chương trình đào tạo thiết thực phù hợp với nhu cầu khác nhau của người tham gia, các tổ chức và doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo tập trung vào sự tương tác nâng cao giữa học viên và giảng viên, giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế tổ chức của họ và trong môi trường thực tế.

 

 Tại Việt Nam, Apave đã thiết kế và phát triển:

 • 132 nội dung  đào tạo liên quan
 • 5 khóa đào tạo liên quan đến nghề nghiệp dành cho Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Chất lượng, Giám đốc Sản xuất, Giám đốc Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Giám đốc HSE.

 

Các loại hình đào tạo:

 • Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đào tạo chiêu sinh

Tất cả các khóa đào tạo có thể được điều chỉnh để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Đào tạo in-house

Quá trình đào tạo in-house cho phép Apave đáp ứng từng nhu cầu riêng của khách hàng. Để đảm bảo rằng khách hàng nhận được chương trình đào tạo phù hợp nhất với thực tế của họ, Apave phân tích riêng từng nhu cầu của khách hàng nhờ vào cái nhìn sâu sắc về các vấn đề, kỳ vọng và điều kiện tiên quyết đã được bày tỏ. Với kiến thức chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực đào tạo, đội ngũ Apave hiểu rằng hiện trạng của mỗi khách hàng là khác nhau và cần có một phương pháp tiếp cận phù hợp. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, thông số kỹ thuật liên quan đến ngành nghề cụ thể và bất kỳ quy định hiện hành nào, Apave sẽ phát triển một chương trình đào tạo đảm bảo rằng các nhóm của bạn phát triển được các kỹ năng cần thiết, từ đó đảm bảo mức độ sức khỏe và an toàn cao nhất, đồng thời quản lý rủi ro cho phép bạn cải thiện hiệu suất trong dài hạn.

 

Việc đào tạo được thực hiện tại địa điểm khách hàng hoặc một trong nhiều địa điểm của Apave tại địa phương, với nhiều khóa học cung cấp một lượng lớn phần thực hành cho phép học viên có được kinh nghiệm thực tế dưới sự giám sát của đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Mỗi chương trình đào tạo đều kết thúc với đánh giá về khóa học của khách hàng và học viên, và dựa trên những phản hồi này, cho phép Apave tiếp cận cải tiến liên tục.

 • 1 - Nhu cầu đào tạo phân tích
  1 - Nhu cầu đào tạo phân tích

  Theo thông số kỹ thuật của bạn, chúng tôi phân tích nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng thực hiện một nghiên cứu theo lĩnh vực của bạn để tương ứng càng chặt chẽ càng tốt với nhu cầu của ngành và của nhân viên của bạn.

 • 2 - Chương trình đào tạo thiết kế
  2 - Chương trình đào tạo thiết kế

  Sau khi phân tích, chúng tôi tìm kiếm danh mục cho các khóa học phù hợp và điều chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

 • 3 - Huấn luyện tiến hành
  3 - Huấn luyện tiến hành
 • 4 - Đánh giá đào tạo
  4 - Đánh giá đào tạo

  Sau khóa đào tạo, chúng tôi tiến hành khảo sát sự hài lòng để đánh giá lại các khía cạnh khác nhau và thực hiện các hành động khắc phục.

 • 1 - Nhu cầu đào tạo phân tích
  1 - Nhu cầu đào tạo phân tích

  Theo thông số kỹ thuật của bạn, chúng tôi phân tích nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng thực hiện một nghiên cứu theo lĩnh vực của bạn để tương ứng càng chặt chẽ càng tốt với nhu cầu của ngành và của nhân viên của bạn.

 • 2 - Chương trình đào tạo thiết kế
  2 - Chương trình đào tạo thiết kế

  Sau khi phân tích, chúng tôi tìm kiếm danh mục cho các khóa học phù hợp và điều chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

 • 3 - Huấn luyện tiến hành
  3 - Huấn luyện tiến hành
 • 4 - Đánh giá đào tạo
  4 - Đánh giá đào tạo

  Sau khóa đào tạo, chúng tôi tiến hành khảo sát sự hài lòng để đánh giá lại các khía cạnh khác nhau và thực hiện các hành động khắc phục.

 • 1 - Nhu cầu đào tạo phân tích
  1 - Nhu cầu đào tạo phân tích

  Theo thông số kỹ thuật của bạn, chúng tôi phân tích nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng thực hiện một nghiên cứu theo lĩnh vực của bạn để tương ứng càng chặt chẽ càng tốt với nhu cầu của ngành và của nhân viên của bạn.

 • 2 - Chương trình đào tạo thiết kế
  2 - Chương trình đào tạo thiết kế

  Sau khi phân tích, chúng tôi tìm kiếm danh mục cho các khóa học phù hợp và điều chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

 • 3 - Huấn luyện tiến hành
  3 - Huấn luyện tiến hành
 • 4 - Đánh giá đào tạo
  4 - Đánh giá đào tạo

  Sau khóa đào tạo, chúng tôi tiến hành khảo sát sự hài lòng để đánh giá lại các khía cạnh khác nhau và thực hiện các hành động khắc phục.

Đào tạo public

Đối với những người đang tìm kiếm một giải pháp phù hợp và hiệu quả về chi phí để phát triển các kỹ năng cho nhóm của họ, đào tạo public có thể là lựa chọn hoàn hảo. Đào tạo public ít thích ứng hơn so với đào tạo inhouse, trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các chương trình đào tạo public thường được thiết lập trước và chiêu sinh các học viên từ các trình độ khác nhau và các công ty khác nhau, tạo cơ hội tốt để kết nối cộng với những tác động tích cực rõ ràng của chính khóa đào tạo.

 

Do đặc điểm của các khóa đào tạo public, các giảng viên sẽ cố gắng hết sức để hiểu nhu cầu cá nhân của học viên và tối ưu hóa chương trình và cung cấp nội dung của khóa học theo cách phù hợp với các học viên hiện tại, trong khi vẫn duy trì nội dung khóa học được chuẩn hóa cho tất cả những người tham gia.


 • 1 - Tham khảo ý kiến người tham gia
  1 - Tham khảo ý kiến người tham gia

  Để xác định các khóa đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng cá nhân, nhân viên được khảo sát.

 • 2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo
  2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo

  Tạo một hướng dẫn đào tạo với tất cả các điểm được xác định trong giai đoạn điều tra.

 • 3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia
  3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia

  Để thu thập tất cả các nhu cầu và mong muốn cụ thể, nhân viên được phỏng vấn.

 • 4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo
  4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo

  Sửa đổi tài liệu đào tạo để thích ứng với nhu cầu được xác định bởi những người tham gia.

 • 5 - Tiến hành huấn luyện
  5 - Tiến hành huấn luyện

  Thiết lập đào tạo và tất cả các khía cạnh hậu cần trong từ xa và học tập trực tiếp.

 • 6 - Đánh giá lớp đào tạo
  6 - Đánh giá lớp đào tạo

  Đánh giá với biểu mẫu đánh giá để tiến hành khảo sát sự hài lòng giữa những người tham gia.

 • 7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo
  7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo

  Khuyến khích người tham gia tự đánh giá bằng cách sử dụng hướng dẫn đánh giá để đo lường sự gia tăng năng lực.

 • 1 - Tham khảo ý kiến người tham gia
  1 - Tham khảo ý kiến người tham gia

  Để xác định các khóa đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng cá nhân, nhân viên được khảo sát.

 • 2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo
  2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo

  Tạo một hướng dẫn đào tạo với tất cả các điểm được xác định trong giai đoạn điều tra.

 • 3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia
  3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia

  Để thu thập tất cả các nhu cầu và mong muốn cụ thể, nhân viên được phỏng vấn.

 • 4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo
  4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo

  Sửa đổi tài liệu đào tạo để thích ứng với nhu cầu được xác định bởi những người tham gia.

 • 5 - Tiến hành huấn luyện
  5 - Tiến hành huấn luyện

  Thiết lập đào tạo và tất cả các khía cạnh hậu cần trong từ xa và học tập trực tiếp.

 • 6 - Đánh giá lớp đào tạo
  6 - Đánh giá lớp đào tạo

  Đánh giá với biểu mẫu đánh giá để tiến hành khảo sát sự hài lòng giữa những người tham gia.

 • 7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo
  7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo

  Khuyến khích người tham gia tự đánh giá bằng cách sử dụng hướng dẫn đánh giá để đo lường sự gia tăng năng lực.

 • 1 - Tham khảo ý kiến người tham gia
  1 - Tham khảo ý kiến người tham gia

  Để xác định các khóa đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng cá nhân, nhân viên được khảo sát.

 • 2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo
  2 - Hướng dẫn đăng ký đào tạo

  Tạo một hướng dẫn đào tạo với tất cả các điểm được xác định trong giai đoạn điều tra.

 • 3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia
  3 - Chọn mọi nhu cầu, nhận xét của người tham gia

  Để thu thập tất cả các nhu cầu và mong muốn cụ thể, nhân viên được phỏng vấn.

 • 4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo
  4 - Sửa đổi tài liệu đào tạo

  Sửa đổi tài liệu đào tạo để thích ứng với nhu cầu được xác định bởi những người tham gia.

 • 5 - Tiến hành huấn luyện
  5 - Tiến hành huấn luyện

  Thiết lập đào tạo và tất cả các khía cạnh hậu cần trong từ xa và học tập trực tiếp.

 • 6 - Đánh giá lớp đào tạo
  6 - Đánh giá lớp đào tạo

  Đánh giá với biểu mẫu đánh giá để tiến hành khảo sát sự hài lòng giữa những người tham gia.

 • 7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo
  7 - Đánh giá hiệu quả đào tạo

  Khuyến khích người tham gia tự đánh giá bằng cách sử dụng hướng dẫn đánh giá để đo lường sự gia tăng năng lực.

Các khóa đào tạo

Các khóa đào tạo của Apave bao gồm nhiều chủ đề đa dạng và ở các cấp độ từ người mới bắt đầu đến người có kinh nghiệm. Một số khóa đào tạo được đánh giá cao nhất của chúng tôi tập trung vào các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ quản lý và các phương pháp quản lý theo chức năng. Nếu bạn chưa tìm được khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của mình, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để chúng tôi đề xuất một chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

 

Tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ quản lý

 • Hệ thống quản lý: ISO 9000, IATF 16949, ISO / TS 29000, ISO 14000, ISO 45000, ISO 26000, SA 8000, BSCI, HACCP, FSSC 22000, BRC, IFS, Global G.A.P, ISO / IEC 17025, ISO / IEC 17020. ..
 • Kiểm soát rủi ro
 • Công cụ thống kê, 5S, Kaizen, LEAN, 6 Sigma, Kiểm soát chi phí chất lượng, TQM…
 • 5 công cụ cốt lõi: SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP

 

Quản lý chức năng

 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý hoạt động
 • Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường
 • Quản lý năng lượng

Tại sao chọn

Apave Vietnam ?

1

TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO HƠN 150 NĂM

Tại Pháp và 25 năm tại Việt Nam kết hợp với chuyên môn kỹ thuật sắc bén trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp khiến Apave trở thành đối tác tin cậy của bạn.
2

CÁCH TIẾP CẬN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Chúng tôi tập hợp một đội ngũ chuyên gia phù hợp với dự án của bạn: kỹ sư của nhiều chuyên ngành, chuyên gia tư vấn, kỹ thuật viên lành nghề và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.
3

KHẢ NĂNG HỖ TRỢ TRONG CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI

Song hành các công ty trong tất cả các chuyển đổi của họ kể từ ngành công nghiệp 1.0, Apave là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc giúp chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0 thành công, có tính đến tất cả các khía cạnh như: kỹ thuật, tổ chức, con người và kỹ thuật số.

Họ tin tưởng chúng tôi