kiểm toán viên đóng dấu hồ sơ chứng nhận hệ thống quản lý

Tư vấn quản lý chất lượng và hệ thống

Quản lý hiệu quả là nền tảng cho sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các công ty đa quốc gia lớn, các tổ chức cần có khả năng giải quyết thành thạo các vấn đề trong khi tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực để cải thiện hiệu quả kinh doanh, tạo ra giá trị và tối đa hóa tăng trưởng. Xác định và giải quyết các vấn đề không chỉ có thể mang lại lợi ích cho tổ chức, mà còn cho khách hàng của nó và thường là công chúng. Cho dù đó là thông qua việc thực hiện các hệ thống quản lý khác nhau, hoặc chỉ đơn giản là tư vấn về các vấn đề hoạt động cụ thể, tư vấn quản lý có thể cho phép một tổ chức đạt được các mục tiêu hoạt động và kinh doanh của họ thông qua một quá trình cải tiến liên tục.

Nâng cao năng lực quản lý

Tại Apave Việt Nam, chúng tôi phát triển các công cụ để cải tiến chất lượng và năng suất của khách hàng. Chúng tôi tập trung vào việc giúp khách hàng của mình lớn mạnh và phát triển, vì chúng tôi tin rằng điều này cho phép chúng tôi nâng cao uy tín và tầm vóc của chính mình và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cung cấp:

 • Các phương pháp quản lý được trải nghiệm bởi hơn 800 tổ chức/công ty.
 • Những ví dụ điển hình, những bài học giúp bồi đắp kiến thức.
 • Các tình huống đa dạng được đưa ra để thảo luận.
 • Năng lực quản lý được “đánh thức” bằng kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng quản lý.

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế

Với kinh nghiệm dày dặn trong dịch vụ tư vấn quản lý cho hơn 800 tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi hỗ trợ khách hàng triển khai, phát triển và cải tiến trong áp dụng một số loại hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế:

 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hệ thống quản lý môi trường (EMS) phù hợp với ISO 14001
 • Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) phù hợp với ISO 45000
 • Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (SAMS) phù hợp với SA 8000, BSCI, C-TPat
 • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) phù hợp với IATF 16949 cho các tổ chức liên quan đến sản phẩm ô tô
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) phù hợp với Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), FSSC 22000, ISO 22000, IFS, Global G.A.P, GMP, GSP, GLP
 • Tích hợp Hệ thống quản lý (IMS): ISO 9001 & ISO 14001 (QSE), ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (QHSE)

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt loại hình tổ chức, lĩnh vực, sản phẩm và phạm vi. Cụ thể, chúng tôi có thể hỗ trợ:

 • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức phù hợp với tiêu chuẩn
 • Thúc đẩy hiệu lực, mang lại hiệu quả cho việc quản lý các quy trình, hoạt động kinh doanh của khách hàng thông qua tư duy dựa trên rủi ro, phương pháp Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động (PDCA) và cách tiếp cận theo quy trình
 • Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng liên tục.

Hệ thống quản lý môi trường (EMS)

""
""

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS), tiêu chuẩn này không chỉ trở thành xu hướng mà còn là yêu cầu cần thiết đối với tất cả các quốc gia. Nhiều tổ chức đang chuyển trọng tâm sang phát triển bền vững và làm thế nào để giảm tác động của chúng đến các nguồn tài nguyên toàn cầu, và EMS có thể giúp thực hiện điều đó. Chúng tôi giúp các khách hàng của mình:

 • Nhận biết các khía cạnh và tác động môi trường
 • Có được bí quyết để ngăn ngừa và loại bỏ các tác động tiêu cực, đồng thời thúc đẩy các tác động tích cực
 • Quản lý đúng các vấn đề môi trường trong công ty
 • Thực hiện đúng các thực hành và giải pháp tốt trong các trường hợp nhất định để đảm bảo EMS của họ có hiệu quả cao
 • Tiết kiệm chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS)

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn cho tổ chức (OHSMS), có ý nghĩa đối với xã hội và các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro liên quan đến OHS cho nhân viên, các bên liên quan khác trong quá trình hoạt động của tổ chức. Tại Apave, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc thiết lập OHSMS, cho phép họ:

 • Ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro làm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Đảm bảo rằng tất cả các thành viên của tổ chức hiểu được lợi ích và nghĩa vụ của họ đối với tổ chức và tham gia xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức
 • Nâng cao thương hiệu tốt trong xã hội và cộng đồng

Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (SAMS)

Các tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội, chẳng hạn như SA 8000, BSCI và C-TPat, có thể được áp dụng cho tất cả các công ty (bất kể quy mô, lĩnh vực và quốc gia hoạt động), mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý thân thiện thông qua phát triển bền vững. Việc triển khai hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (SAMS) giúp tổ chức nâng cao giá trị và hình ảnh của mình bằng cách áp dụng các hành động phù hợp với các mục tiêu trách nhiệm xã hội của tổ chức. Apave giúp khách hàng của mình trong lĩnh vực này bằng cách:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu tiêu chuẩn và trách nhiệm của công ty đối với việc áp dụng
 • Cung cấp bí quyết liên quan đến việc thiết lập và thực hiện các chính sách và quy định để đảm bảo lợi ích và nghĩa vụ của nhân viên

Việc triển khai SAMS sẽ giúp các tổ chức thu hút nhân viên và hình thành nhận thức của họ về tổ chức, từ đó dẫn đến tăng năng suất và sự phát triển. Hơn nữa, một SAMS được xác định rõ ràng cũng cải thiện các lợi thế cạnh tranh của tổ chức.


Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

""
""

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), ISO 22000 và FSSC 22000, cùng với các tiêu chuẩn về Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành vệ sinh tốt (GSP) và Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) được coi là những nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản nhất hình thành nên nền tảng của bất kỳ công ty nào trong ngành thực phẩm, dược phẩm, phòng thí nghiệm và mỹ phẩm. Apave làm việc với khách hàng của mình để:

 • Thiết lập và cải tiến hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) phù hợp với Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), FSSC 22000, ISO 22000, IFS, Global G.A.P, GMP, GSP, GLP
 • Tìm ra phương pháp xác định, kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện tất cả các quy trình trong công ty
 • Tích hợp FSMS với các hệ thống quản lý hiện có của tổ chức và tạo ra một hệ thống hợp tác và toàn diện
 • Góp phần giảm thiểu chất thải và các chi phí liên quan đến chất thải, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất

Tích hợp hệ thống quản lý (IMS)

Với giá trị gia tăng của các hệ thống quản lý cùng với các đặc điểm riêng biệt liên quan đến lĩnh vực ứng dụng cụ thể của chúng, không có gì lạ khi các tổ chức triển khai nhiều hơn một hệ thống quản lý cùng một lúc. ISO 9001 & ISO 14001 (QSE) và ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (QHSE) chỉ là hai ví dụ về điều này. Để giúp các tổ chức giải quyết tốt nhất việc phát triển, triển khai và xử lý song song các hệ thống quản lý khác nhau, Apave giúp các tổ chức thiết lập một hệ thống tích hợp, hiệu quả bằng cách:

 • Thiết lập IMS phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và bối cảnh riêng của tổ chức
 • Kế thừa và phát huy những điểm tích cực trong hệ thống quản lý của công ty
 • Nâng cao hiệu quả của IMS.

Tại sao chọn

Apave Vietnam ?

1

TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO HƠN 150 NĂM

Tại Pháp và 25 năm tại Việt Nam kết hợp với chuyên môn kỹ thuật sắc bén trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp khiến Apave trở thành đối tác tin cậy của bạn.
2

CÁCH TIẾP CẬN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Chúng tôi tập hợp một đội ngũ chuyên gia phù hợp với dự án của bạn: kỹ sư của nhiều chuyên ngành, chuyên gia tư vấn, kỹ thuật viên lành nghề và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.
3

KHẢ NĂNG HỖ TRỢ TRONG CÁC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI

Song hành các công ty trong tất cả các chuyển đổi của họ kể từ ngành công nghiệp 1.0, Apave là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc giúp chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0 thành công, có tính đến tất cả các khía cạnh như: kỹ thuật, tổ chức, con người và kỹ thuật số.

Họ tin tưởng chúng tôi